Ikuti Pemimpin: Pengurusan dengan Berjalan Sekitar

Sering kali, organisasi mendapati diri mereka berada dalam keadaan seperti berikut: Misi sudah ada dan tingkah laku yang diinginkan telah dikenal pasti dan disepakati, namun terputus hubungan antara kepimpinan dan kakitangan.