Masa Depan Pertanian Mungkin Tidak Melibatkan Kotoran atau Matahari

AeroFarms yang berpangkalan di New Jersey mencadangkan cara yang radikal dan lebih lestari untuk menanam makanan dunia.