Pemilik Perniagaan Kecil: Obamacare Baik, Buruk

Adakah Akta Penjagaan Terjangkau baik untuk perniagaan? Itu bergantung pada siapa anda bertanya.