Perbadanan: Definisi, Jenis, Pembentukan, Penyelenggaraan

Syarikat adalah perniagaan atau organisasi yang dibentuk oleh sekumpulan orang, dan mempunyai hak dan liabiliti yang terpisah daripada individu yang terlibat ....

Membahagi Pewaris (1988)

Hampir seratus tahun yang lalu, Lorenzo Vaughn menanam bom waktu di syarikatnya. Akhirnya, ia hilang

Sekiranya Perniagaan Anda Menjadi LLC atau S Corp?

Inilah cara untuk memutuskan sama ada menggabungkan perniagaan anda sebagai syarikat liabiliti terhad atau syarikat S.

Bentuk Undang-Undang Mana Yang Terbaik Untuk Perniagaan Anda?

Semasa anda memulakan perniagaan, anda mesti memutuskan struktur undang-undang untuknya. Biasanya anda akan memilih syarikat milik tunggal, perkongsian, syarikat berhad (LLC), atau syarikat. (Juga, beberapa perniagaan memilih untuk beroperasi sebagai koperasi.) Tidak ada pilihan yang betul atau salah yang sesuai ...

Realiti Cukai Hak Milik Tunggal Suami dan Isteri

Pasangan yang sudah berkahwin secara bersama dapat memiliki dan mengendalikan perniagaan sebagai hak milik tunggal, dalam keadaan tertentu. Untuk tujuan cukai, pasangan anda dibenarkan bekerja untuk hak milik tunggal anda tanpa diklasifikasikan sebagai pekerja atau sebagai rakan niaga ....