Utama Yang Lain Penyataan Pro Forma

Penyataan Pro Forma

Pro forma , istilah Latin yang bermaksud 'sebagai bentuk,' diterapkan pada proses penyampaian unjuran kewangan untuk jangka waktu tertentu dalam format standard. Perniagaan menggunakan pernyataan pro forma untuk membuat keputusan dalam perancangan dan kawalan, dan untuk laporan luaran kepada pemilik, pelabur, dan pemiutang. Penyataan pro forma dapat digunakan sebagai dasar perbandingan dan analisis untuk memberikan pengurusan, penganalisis pelaburan, dan pegawai kredit dengan perasaan khusus mengenai struktur kewangan perniagaan dalam pelbagai keadaan. Kedua-dua Institut Akauntan Awam Bersertifikat Amerika (AICPA) dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) memerlukan format standard untuk perniagaan dalam membina dan mengemukakan penyataan pro forma; Peraturan SEC baru menghendaki bahawa, untuk mengelakkan penyataan yang salah, syarikat yang mengeluarkan penyataan pro forma juga mesti menunjukkan penyataan yang paling setanding mengenai kewangan syarikat, yang disusun menggunakan Prinsip Perakaunan yang Diterima Umum (GAAP), di samping pernyataan pro forma.

Sebagai bahagian penting dalam proses perancangan, pernyataan pro forma dapat membantu meminimumkan risiko yang berkaitan dengan memulakan dan menjalankan perniagaan baru. Mereka juga dapat membantu meyakinkan pemberi pinjaman dan pelabur untuk memberikan pembiayaan untuk syarikat pemula. Tetapi pernyataan pro forma mesti berdasarkan maklumat objektif dan boleh dipercayai untuk membuat unjuran tepat mengenai keuntungan dan keperluan perniagaan perniagaan kecil untuk tahun pertama dan seterusnya. Setelah menyiapkan pernyataan pro forma awal dan memulakan perniagaan, pemilik perniagaan kecil harus mengemas kini unjuran bulanan dan tahunan.

PENGGUNAAN PENYATA FORMA PRO

Perancangan perniagaan

Sebuah syarikat menggunakan pernyataan pro forma dalam proses perancangan dan kawalan perniagaan. Kerana pernyataan pro forma disajikan dalam format kolumnar yang standard, pengurusan menggunakan mereka untuk membandingkan dan membezakan rancangan perniagaan alternatif. Dengan mengatur data untuk penyata operasi dan kewangan secara bersebelahan, pihak pengurusan menganalisis hasil yang diproyeksikan dari rancangan bersaing untuk memutuskan mana yang paling sesuai untuk kepentingan perniagaan.

Dalam membina penyataan pro forma, syarikat menyedari keunikan dan ciri kewangan yang berbeza dari setiap rancangan atau projek yang dicadangkan. Penyataan pro forma membolehkan pengurusan:

 • Kenal pasti andaian mengenai ciri kewangan dan operasi yang menghasilkan senario.
 • Kembangkan pelbagai unjuran penjualan dan anggaran (hasil dan perbelanjaan).
 • Himpunkan hasil dalam unjuran untung rugi.
 • Terjemahkan data ini ke dalam unjuran aliran tunai.
 • Bandingkan neraca yang dihasilkan.
 • Lakukan analisis nisbah untuk membandingkan unjuran antara satu sama lain dan berbanding dengan syarikat serupa.
 • Mengkaji keputusan yang dicadangkan dalam pemasaran, pengeluaran, penyelidikan dan pengembangan, dan lain-lain, dan menilai kesannya terhadap keuntungan dan kecairan.

Menyimulasikan rancangan bersaing boleh menjadi berguna dalam menilai kesan kewangan dari pelbagai alternatif yang dipertimbangkan. Berdasarkan pelbagai andaian, rancangan ini mengemukakan pelbagai senario penjualan, kos pengeluaran, keuntungan, dan daya maju. Penyata pro forma untuk setiap rancangan memberikan maklumat penting mengenai jangkaan masa depan, termasuk ramalan penjualan dan pendapatan, aliran tunai, kunci kira-kira, permodalan yang dicadangkan, dan penyata pendapatan.

Pengurusan juga menggunakan prosedur ini dalam memilih antara alternatif belanjawan. Perancang membentangkan hasil penjualan, perbelanjaan pengeluaran, kunci kira-kira dan penyata aliran tunai untuk rancangan bersaing dengan andaian asas yang dijelaskan. Berdasarkan analisis angka-angka ini, pengurusan memilih anggaran tahunan. Setelah memilih tindakan, adalah biasa bagi pihak pengurusan untuk memeriksa variasi dalam rancangan tersebut.

Sekiranya pihak pengurusan menganggap anggaran yang fleksibel paling sesuai untuk syarikatnya, ia akan menetapkan pelbagai kemungkinan hasil yang umumnya dikategorikan sebagai biasa (Keputusan yang dijangka), di atas normal (kes terbaik), dan di bawah normal (kes terburuk). Pengurusan mengkaji rancangan luar jangka untuk kemungkinan hasil pada tahap input / output yang ditentukan dalam julat operasi. Oleh kerana ketiga-tiga belanjawan ini adalah unjuran yang muncul dalam format kolumnar yang standard dan untuk jangka waktu yang ditentukan, itu adalah pro forma.

Sepanjang tempoh fiskal, pengurusan menilai kinerjanya dengan membandingkan hasil sebenar dengan jangkaan rancangan yang diterima menggunakan format pro forma yang serupa. Penilaian pengurusan terdiri daripada menguji dan menguji semula andaian-andaian di mana pengurusan berdasarkan rancangannya. Dengan cara ini pernyataan pro forma sangat diperlukan untuk proses kawalan.

Nota Editor: Mencari Pinjaman Perniagaan untuk syarikat anda? Sekiranya anda mahukan maklumat untuk membantu anda memilih yang sesuai untuk anda, gunakan borang soal selidik di bawah ini agar pasangan kami, BuyerZone, memberi anda maklumat secara percuma:

Pemodelan Kewangan

Penyata pro forma menyediakan data untuk mengira nisbah kewangan dan untuk melakukan pengiraan matematik yang lain. Model kewangan yang dibina berdasarkan unjuran pro forma menyumbang kepada pencapaian matlamat korporat sekiranya mereka: 1) menguji matlamat rancangan; 2) memberikan penemuan yang mudah difahami; dan 3) memberikan kelebihan masa, kualiti, dan kos berbanding kaedah lain.

Pemodelan kewangan menguji andaian dan hubungan rancangan yang dicadangkan dengan mengkaji kesan pemboleh ubah dalam harga tenaga kerja, bahan, dan overhead; Kos barangan yang dijual; kos meminjam wang; Jumlah Jualan; dan penilaian inventori ke atas syarikat yang berkenaan. Pemodelan berbantukan komputer telah menjadikan ujian andaian lebih berkesan. Penggunaan pemproses yang kuat membolehkan dalam talian membuat keputusan dalam masa nyata melalui pengiraan segera penyata aliran tunai alternatif, kunci kira-kira, dan penyata pendapatan.

Menilai Kesan Perubahan

Syarikat menyediakan penyata kewangan pro forma apabila dijangka mengalami atau baru mengalami perubahan kewangan yang ketara. Penyata kewangan pro forma menunjukkan kesan perubahan ini pada kedudukan kewangan syarikat seperti yang digambarkan dalam penyata pendapatan, kunci kira-kira, dan penyata aliran tunai. Sebagai contoh, pengurusan mungkin menyediakan penyataan pro forma untuk mengukur kesan penggabungan atau usaha sama yang berpotensi. Ia juga mungkin menyediakan penyata pro forma untuk menilai akibat pembiayaan semula hutang melalui penerbitan saham pilihan, saham biasa, atau hutang lain.

Pelaporan Luar

Perniagaan juga menggunakan pernyataan pro forma dalam laporan luaran yang disediakan untuk pemilik (pemegang saham), pemiutang, dan bakal pelabur. Bagi syarikat yang tersenarai di bursa saham, SEC memerlukan penyataan pro forma dengan penyataan, penyataan pendaftaran, atau penyataan proksi. SEC dan organisasi yang mengatur amalan perakaunan menghendaki syarikat menyediakan penyata pro forma apabila perubahan penting dalam watak penyata kewangan perniagaan telah berlaku atau akan berlaku. Penyata kewangan mungkin berubah kerana:

 • Perubahan dalam prinsip perakaunan kerana penggunaan prinsip perakaunan yang diterima umum berbeza dengan yang digunakan sebelumnya untuk perakaunan kewangan.
 • Perubahan dalam anggaran perakaunan berkaitan dengan jangkaan jangka hayat ekonomi dan nilai sisa aset bersih.
 • Perubahan dalam entiti perniagaan yang disebabkan oleh pemerolehan atau pelupusan aset atau pelaburan, dan / atau penyatuan kepentingan dua atau lebih perniagaan yang ada.
 • Pembetulan ralat yang dibuat dalam laporan atau pengajuan tempoh sebelumnya.

Keputusan pengurusan untuk mengubah prinsip perakaunan mungkin berdasarkan penerbitan prinsip perakaunan baru oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Kewangan (FASB); pertimbangan dalaman yang memanfaatkan penilaian atau kod cukai yang disemak semula; atau keperluan perakaunan gabungan perniagaan baru. Dengan mengubah amalan perakaunannya, perniagaan dapat mempengaruhi penyajian kedudukan kewangan dan hasil operasinya secara signifikan. Perubahan ini juga boleh memutarbelitkan aliran pendapatan yang dilaporkan dalam penyata pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Beberapa contoh perubahan dalam prinsip perakaunan mungkin termasuk penilaian inventori melalui kaedah first-in, first-out (FIFO) atau kaedah terakhir-in, first-out (LIFO), atau rakaman susut nilai melalui kaedah garis lurus atau kaedah dipercepat.

Apabila syarikat mengubah kaedah perakaunan, ia menggunakan penyata kewangan pro forma untuk melaporkan kesan kumulatif perubahan untuk tempoh di mana perubahan itu berlaku. Untuk membolehkan perbandingan penyata kewangan pro forma dengan penyata kewangan sebelumnya, syarikat akan membentangkan penyata kewangan untuk tempoh sebelumnya seperti yang dilaporkan pada asalnya, menunjukkan kesan kumulatif dari perubahan terhadap pendapatan bersih dan pendapatan tertahan, dan menunjukkan pendapatan bersih pada pro forma asas seolah-olah prinsip perakaunan yang baru diguna pakai telah digunakan pada periode sebelumnya.

Perubahan dalam anggaran perakaunan mungkin diperlukan semasa peristiwa baru berlaku dan apabila maklumat yang lebih baik tersedia mengenai kemungkinan hasil peristiwa masa depan. Sebagai contoh, peningkatan peratusan yang digunakan untuk menganggarkan akaun ragu, penghapusan inventori utama, perubahan dalam kehidupan ekonomi aset tanaman, dan penyemakan semula anggaran liabiliti untuk jaminan produk yang luar biasa memerlukan penyataan pro forma.

yang heidi przybyla berkahwin dengan

FORMAT SEC

SEC menetapkan bentuk dan kandungan pernyataan pro forma untuk syarikat yang tertakluk kepada bidang kuasa dalam keadaan seperti di atas. Beberapa keperluan bentuk dan kandungan adalah:

 1. Perenggan pendahuluan yang menggambarkan cadangan transaksi, entiti yang terlibat, tempoh yang diliputi oleh maklumat pro forma, dan apa yang ditunjukkan oleh maklumat pro forma.
 2. Lembaran imbangan pro forma dan penyata pendapatan kompensasi pro forma, dalam bentuk kolumnar, menunjukkan jumlah sejarah yang padat, penyesuaian pro forma, dan jumlah pro forma. Nota kaki memberikan justifikasi untuk penyesuaian pro forma dan menjelaskan perincian lain yang berkaitan dengan perubahan tersebut.
 3. Penyesuaian pro forma, secara langsung disebabkan oleh perubahan atau transaksi yang dicadangkan, yang diharapkan dapat memberi kesan berterusan pada penyata kewangan. Nota penjelasan memberikan asas fakta untuk penyesuaian.

Dengan berlalunya Akta Sarbanes-Oxley tahun 2002, mengubah penyata perakaunan dan pendedahan, SEC telah mula mengeluarkan syarat baru yang berkaitan dengan penyataan pro forma. Terutama, SEC telah mendapati bahawa penyataan pro forma, yang tidak diperlukan untuk mengikuti Prinsip Perakaunan yang Diterima Secara Umum (GAAP), dapat memberikan gambaran yang salah mengenai status kewangan sebenar syarikat. Atas sebab ini, SEC menghendaki semua pernyataan pro forma disertakan dengan borang yang buat mematuhi GAAP, syarikat dikehendaki memilih versi pernyataan formal yang paling menyerupai pro forma.

Penyataan Pro Forma untuk Perubahan Entiti dan Gabungan Perniagaan

FASB, AICPA, dan SEC telah memberikan arahan yang signifikan terhadap bentuk, kandungan, dan keperluan penyata kewangan pro forma dalam situasi di mana terdapat perubahan dalam bentuk entiti perniagaan. Perubahan bentuk seperti itu mungkin berlaku disebabkan oleh perubahan struktur kewangan yang disebabkan oleh pelupusan liabiliti atau aset jangka panjang, atau disebabkan oleh gabungan dua atau lebih perniagaan.

Tujuan penyata kewangan pro forma adalah untuk memudahkan perbandingan data bersejarah dan unjuran prestasi masa depan. Dalam keadaan ini, pengguna penyata kewangan perlu menilai entiti perniagaan baru atau yang dicadangkan berdasarkan perbandingan dengan perniagaan pendahuluan untuk memahami kesan perubahan pada aliran tunai, pendapatan, dan kedudukan kewangan. Penyesuaian pro forma kepada prinsip perakaunan dan anggaran perakaunan memformat semula penyataan entiti baru dan perniagaan yang diperoleh agar sesuai dengan pernyataan pendahulunya.

Kadang-kadang, perkongsian atau hak milik tunggal akan menjual semua atau sebahagian daripada kepentingan perniagaan. Kadang-kadang perlu, terutama jika perniagaan itu 'terbuka untuk umum', untuk menyusun semula syarikat. Penyata kewangan syarikat dengan sejarah yang sangat pendek tidak membantu dalam analisis potensi masa depan yang teliti. Begitu juga, kerana perbezaan liabiliti cukai pendapatan persekutuan, penyataan semula perniagaan pendahulunya dari segi sejarah hanya membingungkan gambaran tersebut. Oleh kerana penyata kewangan perniagaan pendahulunya tidak mengandungi beberapa item perbelanjaan yang berlaku untuk syarikat, penyata kewangan pro forma membuat penyesuaian untuk menyatakan semula perbelanjaan tertentu secara korporat. Secara khusus ini merangkumi:

 • Menyatakan gaji pemilik dari segi gaji pegawai.
 • Mengira cukai persekutuan yang berlaku pada perniagaan pendahulunya seolah-olah ia adalah syarikat.
 • Termasuk cukai francais negara korporat.
 • Menambah baki modal rakan kongsi kepada modal yang disumbangkan dalam gabungan syarikat dan bukannya untuk mengekalkan pendapatan untuk perkongsian yang diperoleh melalui penyatuan kepentingan.

Syarikat-syarikat Sub Bab menggunakan pilihan cukai para pemegang saham untuk memikul tanggungjawab cukai secara individu daripada yang ditanggung oleh syarikat secara keseluruhan. Sekiranya para pemegang saham memilih untuk membuat umum atau menukar kelayakan mereka, syarikat akan kehilangan pilihan cukai. Oleh itu, sebagai tambahan kepada penyataan pro forma yang menunjukkan pendapatan sejarah, syarikat baru itu akan membuat peruntukan pro forma untuk cukai yang akan dibayarnya sekiranya pernah menjadi syarikat biasa pada masa lalu. Apabila pemerolehan syarikat Subchapter S dicapai melalui penyatuan kepentingan, penyata kewangan pro forma mungkin tidak termasuk mana-mana pendapatan tertahan syarikat Subchapter S dalam pendapatan tertahan yang dikumpulkan.

Semasa membentangkan operasi sejarah perniagaan yang sebelumnya dikendalikan sebagai perkongsian, maklumat kewangan disesuaikan untuk menyesuaikan penyataan dengan syarikat pemerolehan. Data sejarah yang disenaraikan dalam kejadian ini merangkumi penjualan bersih; Kos jualan; keuntungan kasar penjualan; penjualan, perbelanjaan am dan pentadbiran; pendapatan lain; potongan lain; dan pendapatan sebelum cukai ke atas pendapatan. Penyesuaian pro forma akan menyatakan semula operasi perkongsian secara korporat, termasuk anggaran perkongsian gaji sebagai pegawai dan anggaran cukai persekutuan dan negeri atas pendapatan, serta pendapatan bersih pro forma dan pendapatan bersih pro forma sesaham. Akauntan membuat penyesuaian yang serupa dengan penyataan pro forma untuk perniagaan yang sebelumnya dikendalikan sebagai syarikat milik tunggal dan syarikat Subchapter S.

Pemerolehan atau Pelupusan Sebahagian Perniagaan

Bagi syarikat yang memutuskan untuk mengambil bahagian dari perniagaan baru atau melupuskan sebahagian daripada perniagaannya yang ada, pernyataan pro forma yang bermakna harus menyesuaikan angka sejarah untuk menunjukkan bagaimana bahagian yang diperoleh akan bernasib sekiranya syarikat itu. Penyata pro forma juga harus mengemukakan penyata kewangan konvensional syarikat pemerolehan, dan penyata kewangan pro forma perniagaan yang akan diambil. Catatan untuk pernyataan pro forma menjelaskan penyesuaian yang tercermin dalam pernyataan tersebut.

Penyata pendapatan pro forma menggabungkan penyata pendapatan sejarah syarikat pemerolehan dan penyata pendapatan pro forma perniagaan yang akan diperoleh selama lima tahun sebelumnya, jika boleh. Penyesuaian pro forma tidak termasuk kos overhead yang tidak berlaku untuk entiti perniagaan baru, seperti perbelanjaan bahagian dan ibu pejabat.

Pembelian kepemilikan tunggal, perkongsian, syarikat Sub-Bab S, atau segmen perniagaan memerlukan penyataan pro forma selama beberapa tahun untuk menggambarkan penyesuaian untuk item seperti gaji pemilik dan rakan kongsi dan cukai pendapatan. Dengan cara ini, setiap tahun mencerminkan hasil operasi organisasi perniagaan yang setanding dengan syarikat pemerolehan. Walau bagaimanapun, pernyataan pro forma yang memberi kesan kepada penggabungan perniagaan harus dihadkan pada tempoh semasa dan sebelum sebelumnya.

RINGKASAN

Pernyataan pro forma adalah bahagian penting dalam perancangan dan kawalan perniagaan. Pengurus menggunakannya dalam proses membuat keputusan ketika membuat anggaran tahunan, mengembangkan rancangan jangka panjang, dan memilih antara belanja modal. Pernyataan pro forma juga berharga dalam pelaporan luaran. Firma perakaunan awam mendapati penyataan pro forma sangat diperlukan dalam membantu pengguna penyata kewangan dalam memahami kesan terhadap struktur kewangan perniagaan kerana perubahan dalam entiti perniagaan, atau dalam prinsip perakaunan atau anggaran perakaunan.

Walaupun pernyataan pro forma mempunyai pelbagai aplikasi untuk perniagaan yang sedang berjalan dan matang, mereka juga penting untuk perniagaan kecil dan syarikat pemula, yang sering kekurangan rekod prestasi yang diperlukan untuk menyediakan penyata kewangan konvensional. Sebagai alat perancangan, pernyataan pro forma membantu pemilik perniagaan kecil meminimumkan risiko yang berkaitan dengan memulakan dan menjalankan perniagaan baru. Data yang terkandung dalam pernyataan pro forma juga dapat membantu meyakinkan pemberi pinjaman dan pelabur untuk memberikan pembiayaan untuk sebuah syarikat permulaan.

berapa umur shawn christian

BIBLIOGRAFI

Bygrave, William D., dan Andrew Zacharakis. MBA Mudah Alih dalam Keusahawanan . John Wiley & Sons, 2004.

Pinson, Linda. Menyimpan Buku: Penyimpanan Rekod Asas dan Perakaunan untuk Perniagaan Kecil yang Berjaya . Penerbitan Trade Dearborn, 2004.

Ruland, William, dan Ping Zhou. 'Penyata Kewangan Pro Forma untuk Penilaian Pinjaman.' Kajian Pinjaman Komersial . Julai 2004.

Smith, Richard L., dan Janet Kilholm Smith. Kewangan Keusahawanan . John Wiley, 2000.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. 'Peraturan yang Dicadangkan: Syarat untuk Penggunaan Langkah Kewangan Bukan GAAP.' 17 Bahagian CFR 228, 229, 244 dan 249. Terdapat dari http://www.sec.gov/rules/proposed/33-8145.htm . Diakses pada 9 Mei 2006.

Nota Editor: Mencari Pinjaman Perniagaan untuk syarikat anda? Sekiranya anda mahukan maklumat untuk membantu anda memilih yang sesuai untuk anda, gunakan borang soal selidik di bawah ini agar pasangan kami, BuyerZone, memberi anda maklumat secara percuma:

Pengungkapan Editorial: Inc. menulis mengenai produk dan perkhidmatan dalam artikel ini dan artikel lain. Artikel-artikel ini bebas dari segi editorial - itu bermaksud editor dan wartawan meneliti dan menulis mengenai produk-produk ini tanpa pengaruh dari mana-mana bahagian pemasaran atau penjualan. Dengan kata lain, tidak ada yang memberitahu wartawan atau editor kita apa yang harus ditulis atau memasukkan maklumat positif atau negatif tertentu mengenai produk atau perkhidmatan ini dalam artikel. Kandungan artikel sepenuhnya terletak pada budi bicara wartawan dan penyunting. Anda akan melihat, bagaimanapun, bahawa kadang-kadang kami memasukkan pautan ke produk dan perkhidmatan ini dalam artikel. Apabila pembaca mengklik pautan ini, dan membeli produk atau perkhidmatan ini, Inc mungkin mendapat ganti rugi. Model pengiklanan berasaskan e-dagang ini - seperti setiap iklan lain di halaman artikel kami - tidak memberi kesan pada liputan editorial kami. Pelapor dan editor tidak menambahkan pautan tersebut, dan juga tidak akan menguruskannya. Model pengiklanan ini, seperti yang lain yang anda lihat di Inc, menyokong kewartawanan bebas yang anda dapati di laman web ini.