Utama Yang Lain Perhubungan Awam

Perhubungan Awam

Horoskop Anda Untuk Esok

Perhubungan awam menerangkan pelbagai kaedah yang digunakan syarikat untuk menyebarkan mesej mengenai produk, perkhidmatan, atau gambaran keseluruhannya kepada pelanggan, pekerja, pemegang saham, pembekal, atau anggota masyarakat lain yang berminat. Maksud hubungan masyarakat adalah untuk membuat masyarakat berfikir baik tentang syarikat dan penawarannya. Alat perhubungan awam yang biasa digunakan termasuk siaran berita, sidang akhbar, pertunangan bercakap, dan program khidmat masyarakat.

Walaupun periklanan berkait rapat dengan hubungan masyarakat - kerana juga berkaitan dengan mempromosikan dan mendapatkan penerimaan masyarakat terhadap produk syarikat - tujuan pengiklanan adalah menjana penjualan, sementara tujuan hubungan masyarakat adalah menghasilkan niat baik. Kesan perhubungan awam yang baik adalah untuk mengurangkan jurang antara bagaimana organisasi melihat dirinya dan bagaimana orang lain di luar organisasi melihatnya.

Perhubungan awam melibatkan komunikasi dua hala antara organisasi dan masyarakatnya. Ia memerlukan mendengar konstituensi di mana organisasi bergantung serta menganalisis dan memahami sikap dan tingkah laku khalayak tersebut. Barulah organisasi dapat menjalankan kempen perhubungan awam yang berkesan.

Banyak pemilik perniagaan kecil memilih untuk mengendalikan aktiviti perhubungan awam untuk syarikat mereka sendiri, sementara yang lain memilih untuk mengupah pakar perhubungan awam. Pengurus syarikat yang agak besar, sebaliknya, sering berkontrak dengan hubungan awam luar atau agensi pengiklanan untuk meningkatkan imej korporat mereka. Tetapi apa sahaja pilihan yang dipilih, ketua syarikat akhirnya bertanggungjawab untuk hubungan masyarakatnya.

MATLAMAT HUBUNGAN AWAM

Beberapa tujuan utama hubungan masyarakat adalah untuk mewujudkan, menjaga, dan melindungi reputasi organisasi, meningkatkan prestijnya, dan menampilkan gambaran yang baik. Kajian menunjukkan bahawa pengguna sering membuat keputusan pembelian berdasarkan reputasi syarikat, oleh itu hubungan masyarakat dapat memberi kesan yang pasti terhadap penjualan dan pendapatan. Perhubungan awam boleh menjadi bahagian yang berkesan dalam strategi pemasaran keseluruhan syarikat. Dalam kes syarikat untung, hubungan masyarakat dan pemasaran harus diselaraskan untuk memastikan mereka berusaha mencapai objektif yang sama.

Matlamat perhubungan awam yang utama adalah mewujudkan kehendak baik untuk organisasi. Ini melibatkan fungsi seperti hubungan pekerja, hubungan pemegang saham dan pelabur, hubungan media, dan hubungan masyarakat. Perhubungan awam dapat berfungsi untuk mendidik khalayak tertentu tentang banyak hal yang relevan dengan organisasi - termasuk bisnis secara umum, undang-undang baru, dan cara menggunakan produk tertentu - serta mengatasi kesalahpahaman dan prasangka. Sebagai contoh, organisasi bukan untung boleh berusaha untuk mendidik masyarakat mengenai sudut pandang tertentu, sementara persatuan perdagangan boleh menjalankan program pendidikan mengenai industri tertentu dan produk dan amalan mereka.

LANGKAH-LANGKAH DALAM KEMPEN HUBUNGAN AWAM

Perhubungan awam yang berkesan memerlukan pengetahuan, berdasarkan analisis dan pemahaman, mengenai semua faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap organisasi. Walaupun projek atau kempen perhubungan awam tertentu dapat dilakukan secara proaktif atau reaktif (untuk menguruskan semacam krisis gambar), langkah dasar pertama dalam kedua-dua kes tersebut melibatkan analisis dan penyelidikan untuk mengenal pasti semua faktor yang relevan dari situasi tersebut. Dalam langkah pertama ini, organisasi memperoleh pemahaman mengenai pelbagai konstituennya dan faktor-faktor utama yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap organisasi.

Pada langkah kedua, organisasi menetapkan dasar keseluruhan berkenaan dengan kempen. Ini melibatkan menentukan tujuan dan hasil yang diinginkan, serta kekangan di mana kempen akan dijalankan. Adalah perlu untuk menetapkan garis panduan dasar tersebut untuk menilai strategi dan taktik yang dicadangkan serta kejayaan keseluruhan kempen.

Pada langkah ketiga, organisasi menggariskan strategi dan taktiknya. Dengan menggunakan pengetahuannya tentang khalayak sasaran dan dasar yang ditetapkannya sendiri, organisasi ini mengembangkan program khusus untuk mencapai objektif yang diinginkan. Langkah keempat melibatkan komunikasi sebenar dengan masyarakat yang disasarkan. Organisasi ini kemudian menggunakan teknik perhubungan awam tertentu, seperti sidang media atau acara khas, untuk menjangkau khalayak yang dituju.

siapa suami melissa molinaro

Akhirnya, pada langkah ke lima organisasi mendapat maklum balas daripada orang awam. Bagaimana reaksi mereka terhadap kempen hubungan masyarakat? Adakah terdapat perkembangan yang tidak dijangka? Pada langkah terakhir, organisasi menilai program dan membuat penyesuaian yang diperlukan.

KAWASAN HUBUNGAN AWAM

Perhubungan awam adalah aktiviti pelbagai aspek yang melibatkan khalayak yang berbeza serta pelbagai jenis organisasi, semuanya dengan tujuan dan objektif yang berbeza. Akibatnya, terdapat beberapa bidang hubungan masyarakat yang khusus.

Perhubungan Awam Produk

Perhubungan awam dan pemasaran bekerjasama erat dalam mempromosikan produk atau perkhidmatan baru atau sedia ada. Perhubungan awam memainkan peranan penting dalam pengenalan produk baru dengan memberi kesedaran, membezakan produk dari produk serupa yang lain, dan bahkan mengubah tingkah laku pengguna. Perhubungan awam dapat membantu memperkenalkan produk baru dengan mengadakan pelbagai acara khas dan menangani situasi sensitif. Sebagai contoh, ketika bahagian Prince Matchabelli Chesebrough-Pond's USA memperkenalkan cologne lelaki baru, terdapat dua puluh satu wangian lelaki lain yang diperkenalkan pada tahun itu. Untuk membezakan penawaran barunya, yang disebut Hero, Putera Matchabelli membuat Program Anugerah Pahlawan Nasional yang menghormati pahlawan lelaki yang sahih dan meminta penyertaan Big Brothers / Big Sisters of America untuk memberi kepercayaan kepada program ini. Begitu juga, ketika Coleco memperkenalkan boneka Cabbage Patch Kids, hubungan masyarakat membantu meningkatkan kesedaran melalui produk ikatan berlesen, pameran pameran dagang, pesta akhbar, dan juga pameran tingkap di kedai perhiasan Cartier.

Perhubungan awam sering diminta untuk memberi dorongan kepada produk dan perkhidmatan yang ada dengan membuat atau memperbaharui keterlihatan. Sebagai contoh, Lembaga Penasihat Kismis California mengadakan lawatan kebangsaan yang memaparkan persembahan langsung oleh Kismis Menari California untuk mengekalkan minat terhadap kismis semasa cuti iklan sepanjang musim panas. Lawatan ini menghasilkan publisiti nasional dan tempatan melalui acara media, publisiti awal, promosi perdagangan, dan wawancara media dengan pelakon Ray Charles. Program perhubungan awam yang lain untuk produk yang ada melibatkan merangsang permintaan sekunder — seperti ketika Campbell Soup Co. meningkatkan permintaan sup secara keseluruhan dengan menerbitkan buku kecil resipi — atau mengenal pasti kegunaan baru untuk produk tersebut. Perhubungan awam dapat menarik minat media dalam produk dan perkhidmatan yang sudah dikenal dalam beberapa cara, termasuk mengadakan seminar untuk wartawan, mengadakan hari media khas, dan membekalkan media dengan bahan cetak mulai dari 'latar belakang' (siaran berita mendalam) hingga buku kecil dan brosur. Perubahan pada produk yang ada menawarkan peluang hubungan masyarakat tambahan untuk memusatkan perhatian pengguna. Kempen perhubungan awam yang berkesan dapat membantu meletakkan produk dengan betul dan mengatasi persepsi negatif dari pihak masyarakat umum.

Hubungan pekerja

Pekerja adalah salah satu khalayak yang lebih penting yang dimiliki syarikat, dan program perhubungan awam yang berterusan diperlukan untuk menjaga kehendak pekerja serta memartabatkan imej dan reputasi syarikat di kalangan pekerjanya. Inti dari program hubungan pekerja yang baik adalah memberi maklumat kepada pekerja dan memberi mereka saluran komunikasi ke peringkat pengurusan atasan. Bechtel Group, sebuah kompleks syarikat operasi persendirian, menerbitkan laporan tahunan untuk para pekerjanya agar mereka mendapat maklumat mengenai operasi syarikat tersebut. Syarikat itu menggunakan tinjauan untuk menentukan maklumat yang dianggap berguna oleh pekerja. Berbagai alat komunikasi lain digunakan, termasuk tabloid bulanan dan majalah, majalah video setiap suku tahun, buletin tempatan, papan buletin, perkhidmatan telefon panggilan masuk, dan makan siang 'beg coklat' di mana persembahan langsung dibuat mengenai syarikat itu. Sistem cadangan adalah kaedah lain yang berkesan untuk meningkatkan komunikasi pengurusan pekerja.

Program perhubungan awam lain yang memberi tumpuan kepada pekerja termasuk melatih mereka sebagai wakil perhubungan awam syarikat; menerangkan program faedah kepada mereka; menawarkan mereka peluang pendidikan, sukarelawan, dan kewarganegaraan; dan mengadakan acara khas seperti berkelah atau rumah terbuka untuk mereka. Program lain dapat meningkatkan prestasi dan meningkatkan kebanggaan dan motivasi pekerja. Perhubungan awam juga dapat berperanan dalam merekrut pekerja baru; menangani penyusunan semula, penempatan semula, dan penggabungan; dan menyelesaikan pertikaian buruh.

Hubungan Kewangan

Hubungan kewangan melibatkan komunikasi bukan sahaja dengan pemegang saham syarikat, tetapi juga dengan komuniti penganalisis kewangan dan pelabur berpotensi yang lebih luas. Pelan hubungan pelabur yang berkesan dapat meningkatkan nilai saham syarikat dan menjadikannya lebih mudah untuk mengumpulkan modal tambahan. Dalam beberapa kes, pertemuan khas dengan penganalisis kewangan diperlukan untuk mengatasi publisiti buruk, persepsi negatif mengenai syarikat, atau ketidakpedulian pelabur. Mesyuarat sedemikian boleh berbentuk taklimat sehari penuh, persembahan rasmi, atau perjumpaan makan tengah hari. Lawatan ke kemudahan syarikat dapat membantu menjana minat di kalangan komuniti kewangan. Mel dan komunikasi berterusan dapat membantu syarikat mencapai penglihatan di kalangan bakal pelabur dan penganalisis kewangan.

Laporan tahunan dan mesyuarat pemegang saham adalah dua alat perhubungan awam yang paling penting untuk mengekalkan hubungan pelabur yang baik. Beberapa syarikat mengadakan mesyuarat serantau atau suku tahun selain mesyuarat tahunan biasa. Syarikat lain menjangkau lebih banyak pemegang saham dengan memindahkan lokasi pertemuan tahunan mereka dari bandar ke bandar. Laporan tahunan boleh dilengkapi dengan laporan suku tahunan dan sisipan cek dividen. Syarikat yang ingin memberikan komunikasi tambahan dengan pemegang saham boleh menghantar surat berita atau majalah syarikat kepada mereka. Surat peribadi kepada pemegang saham baru dan tindak balas yang cepat terhadap pertanyaan memastikan langkah-langkah tambahan untuk niat baik.

Hubungan Masyarakat

Program hubungan masyarakat yang komprehensif dan berterusan dapat membantu hampir mana-mana organisasi mencapai keterlihatan sebagai warga masyarakat yang baik dan memperoleh kehendak baik komuniti tempat ia beroperasi. Bank, utiliti, stesen radio dan televisyen, dan peruncit utama adalah beberapa jenis organisasi yang kemungkinan besar mempunyai program berterusan yang mungkin termasuk menyokong pembaharuan bandar, program seni persembahan, program sosial dan pendidikan, program anak-anak, organisasi masyarakat, dan projek pembinaan . Pada skala yang lebih terhad, perniagaan kecil dapat mencapai keterlihatan masyarakat dengan menaja pasukan sukan tempatan atau acara lain. Sokongan mungkin berbentuk kewangan atau dalam bentuk penyertaan pekerja.

lorrie morgan suami randy putih

Organisasi mempunyai peluang untuk meningkatkan kehendak baik dan menunjukkan komitmen kepada komuniti mereka ketika mereka membuka pejabat baru, memperluas kemudahan, dan membuka kilang baru. Satu syarikat meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kehadirannya dengan menukar bangunan kosong menjadi tempat pertemuan tetap. Syarikat lain membina ibu pejabat barunya di sekolah menengah yang ditinggalkan yang telah diubahsuai. Salah satu bidang hubungan masyarakat yang lebih sensitif ialah penutupan tanaman. Kempen perhubungan awam yang terancang, digabungkan dengan tindakan yang tepat, dapat meredakan ketegangan yang disebabkan oleh penutupan tersebut. Beberapa elemen dari kempen tersebut mungkin termasuk menawarkan program khas kepada pekerja yang diberhentikan, memberitahu pekerja secara langsung mengenai penutupan yang diusulkan, dan mengendalikan khabar angin melalui komunikasi yang jujur ​​dan langsung kepada masyarakat dan pekerja.

Organisasi menjalankan pelbagai program khas untuk meningkatkan hubungan masyarakat, termasuk menyediakan sukarelawan pekerja untuk mengerjakan projek komuniti, menaja program pendidikan dan literasi, mengadakan rumah terbuka dan mengadakan lawatan ke kilang, merayakan ulang tahun, dan memasang pameran khas. Organisasi diakui sebagai warga masyarakat yang baik ketika mereka mendukung program yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat mereka, termasuk pencegahan jenayah, pekerjaan, program persekitaran, pembersihan dan pengindahan, kitar semula, dan pemulihan.

Komunikasi Krisis

Pengamal perhubungan awam sangat terlibat dalam komunikasi krisis setiap kali berlaku kemalangan besar atau bencana alam yang mempengaruhi organisasi dan komuniti. Jenis krisis lain melibatkan kemuflisan, kegagalan produk, dan salah laku pengurusan. Dalam beberapa kes, krisis memerlukan organisasi untuk terlibat dalam membantu mangsa yang berpotensi; dalam kes lain, krisis mungkin memerlukan pembinaan semula imej organisasi. Bagaimanapun, para pakar mengesyorkan agar pemilik perniagaan menyiapkan rancangan terlebih dahulu untuk menangani kemungkinan krisis secara jujur ​​dan tegas. Objektif utama rancangan tersebut adalah untuk memberikan maklumat yang tepat dengan cepat untuk mengurangkan ketidakpastian. Selepas gempa di San Francisco pada tahun 1989, misalnya, Bank of America menggunakan jabatan perhubungan awamnya untuk dengan cepat menjalin komunikasi dengan pelanggan, komuniti kewangan, media, dan pejabat di 45 negara untuk meyakinkan mereka bahawa bank tersebut masih beroperasi.

Hubungan Kerajaan dan Politik

Hubungan masyarakat dalam arena politik meliputi berbagai kegiatan, termasuk mengadakan perdebatan, mengadakan seminar untuk pemimpin pemerintah, mempengaruhi undang-undang yang diusulkan, dan memberi kesaksian di hadapan sebuah komite kongres. Calon politik terlibat dalam hubungan masyarakat, seperti halnya agensi pemerintah di peringkat persekutuan, negeri, dan tempatan.

Persatuan perdagangan dan jenis organisasi lain berusaha untuk menyekat perundangan yang tidak baik dan menyokong undang-undang yang menguntungkan dalam beberapa cara. Industri minuman keras di California membantu mengalahkan kenaikan cukai yang dicadangkan dengan mengambil alih perbahasan lebih awal, memenangi sokongan, merekrut jurucakap, dan memupuk sokongan akar umbi. Biro penceramah melatih sekitar 240 sukarelawan industri, dan pesan-pesan penting disampaikan kepada masyarakat melalui bahan cetak dan iklan radio dan televisyen.

Perhubungan Awam untuk Kepentingan Umum

Organisasi berupaya menjana kehendak baik dan meletakkan diri mereka sebagai warga negara yang bertanggungjawab melalui pelbagai program yang dijalankan demi kepentingan umum. Beberapa contoh adalah program alam sekitar (termasuk pemuliharaan air dan tenaga) dan program anti pencemaran. Program kesihatan dan perubatan ditaja oleh pelbagai organisasi bukan untung, penyedia perkhidmatan kesihatan, dan perniagaan dan industri lain. Ini bermula dari mendorong syarikat lain untuk mengembangkan dasar AIDS di tempat kerja hingga Great American Smokeout American Cancer Society. Program lain menawarkan pendidikan politik, kepemimpinan dan peningkatan diri, aktiviti rekreasi, pertandingan, dan instruksi keselamatan.

Pendidikan Pengguna

Organisasi telah menjalankan pelbagai program untuk mendidik pengguna, membina niat baik dan membantu mengelakkan salah faham dalam proses tersebut. Peluang untuk mendidik pengguna mungkin termasuk menaja program televisyen dan radio, menghasilkan manual dan bahan bercetak lain, menghasilkan bahan untuk kegunaan kelas, dan melepaskan hasil tinjauan. Selain memusatkan perhatian pada isu atau industri tertentu, program pendidikan dapat berupaya memberi maklumat kepada pengguna mengenai masalah ekonomi dan perniagaan secara umum.

Program Perhubungan Awam Lain

Jenis program lain yang berada di bawah payung perhubungan awam termasuk program identiti korporat, mulai dari perubahan nama dan tanda dagangan baru hingga mengubah gambaran keseluruhan syarikat. Acara khas boleh diadakan untuk menarik perhatian organisasi dan memfokuskan niat baik orang ramai. Ini termasuk perayaan ulang tahun, acara yang berkaitan dengan pameran perdagangan, pameran khas, atau pameran dan festival. Biro penceramah dan jurucakap selebriti adalah alat perhubungan awam yang berkesan untuk menyampaikan pandangan organisasi. Biro penceramah boleh diatur oleh persatuan perdagangan atau syarikat individu. Komunikasi tatap muka yang dapat disampaikan oleh penutur sering kali lebih berkesan daripada mesej yang dibawa oleh bahan bercetak, terutama ketika khalayak sasaran kecil dan jelas.

HUBUNGAN AWAM UNTUK PERNIAGAAN KECIL

Seperti jenis organisasi lain, perniagaan kecil dapat memanfaatkan hubungan masyarakat dari segi hubungan mereka dengan pelanggan, pekerja, pelabur, pembekal, atau anggota masyarakat lain yang berminat. Oleh kerana pemilik perniagaan kecil adalah wakil syarikat mereka yang paling kelihatan, mereka sering mengendalikan banyak fungsi perhubungan awam secara langsung. Sekiranya aktiviti tersebut terutama berkaitan dengan penampilan orang ramai dan penyertaan dalam acara umum, kebolehan semula jadi pemilik akan menjadi perhatian utama. Tetapi jika kempen perlu dilancarkan, dan dana tersedia, bantuan profesional mungkin sangat diperlukan.

Profesional PR yang berkesan akan, di atas semua, berpengetahuan mengenai hubungan akhbar. Untuk bantuan berterusan dan rutin, perniagaan kecil dilayan dengan baik dengan melibatkan khidmat seorang penulis bebas bebas yang berpengalaman dengan latar belakang kewartawanan yang luas yang kini mengkhusus dalam membantu syarikat 'menceritakan kisah mereka.' Individu seperti itu, selalunya operasi satu orang, mempunyai hubungan yang luas dan tidak hanya tahu bagaimana menyediakan tetapi juga bagaimana mendapatkan bahan dengan media yang tepat. Sekiranya kempen besar muncul, perunding seperti itu juga merupakan kenalan yang sesuai untuk memilih syarikat yang tepat untuk kempen utama.

Walaupun komunikasi adalah inti dari hubungan masyarakat, kempen hubungan masyarakat yang efektif didasarkan pada tindakan dan juga kata-kata. Sama ada ia dipraktikkan secara formal atau tidak rasmi, hubungan masyarakat adalah fungsi penting untuk kelangsungan organisasi mana pun. Pemilik perniagaan kecil tidak mampu mengabaikan hubungan masyarakat. Tetapi pesta dan hadiah mewah tidak diperlukan - sangat mungkin untuk meningkatkan imej perniagaan kecil dalam komunitinya sambil juga mengawal pengeluaran hubungan masyarakat. Menaja pasukan softball tempatan, berbicara di pertemuan dewan perdagangan, dan menjadi sukarelawan di kawasan kejiranan adalah antara pelbagai aktiviti perhubungan awam yang tersedia untuk perniagaan kecil.

tarikh lahir caspar lee

BIBLIOGRAFI

Harrison, Sheena. 'Belanjakan, Sasarkan Dolar Iklan dengan Bijak.' Perniagaan Detroit Crain . 16 Januari 2006.

Newsom, Doug, dan Jim Haynes. Penulisan Perhubungan Awam . Thomson Wadsworth, 2005.

Nucifora, Alf. 'Perniagaan Kecil Perlu PR yang Positif.' Jurnal Perniagaan Dallas . 19 Mei 2000.

'Pendapat: Syarikat besar berbanding kecil bukan pertempuran PR yang paling menarik.' Minggu PR . 24 April 2006.

Treadwell, Donald, dan Jill B. Treadwell. Penulisan Perhubungan Awam: Prinsip dalam Amalan . Penerbitan Sage, 2005.