Penyata kewangan

Terma Berkaitan: Laporan Tahunan; Audit, Luaran; Lembaran Imbangan; Penyata Aliran Tunai; Penyata Pendapatan ...

Aliran tunai terdiskaun

Analisis Aliran Tunai Diskaun (DCF) adalah teknik untuk menentukan apa yang bernilai perniagaan hari ini berdasarkan hasil tunai pada masa akan datang. Ia digunakan secara rutin oleh orang yang membeli perniagaan. Ini berdasarkan aliran tunai kerana aliran tunai masa depan dari perniagaan akan ditambah. Ia dikenali sebagai...

Kitaran Penukaran Tunai

Kitaran penukaran tunai (CCC) adalah ukuran utama kecairan perniagaan kecil. Kitaran penukaran wang tunai adalah jumlah hari antara membayar bahan mentah atau barang yang akan dijual semula dan menerima wang tunai dari penjualan barang sama ada dibuat dari bahan mentah itu atau dibeli untuk dijual semula. ...

Margin keuntungan

Terma Berkaitan: Nisbah Kewangan ...

Belanjawan Iklan

Petua mengenai penganggaran dan perundingan, serta alat promosi untuk iklan.